Zinātnisko žurnālu un turpinājuma izdevumu vidējā citēšanas indeksa noteikšana

8-12-2015

Web of Science Core Collection un Scopus datu bāzēs iekļauto zinātnisko žurnālu un turpinājuma izdevumu vidējā citēšanas indeksa noteikšana

Pēc Latvijas Zinātnes padomes iniciatīvas ir sagatavotas metodikas, kas ļauj noteikt Web of Science Core Collection un Scopus datu bāzēs iekļauto zinātnisko žurnālu un turpinājuma izdevumu vidējā citēšanas indeksu:

Šīs metodikas aizstāj iepriekš LZP portālā publicēto informāciju NOZARU VIDĒJIE IETEKMES FAKTORI IF (http://www.lzp.gov.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=378&Itemid=127).

Vidējo citēšanas indeksu noteikšana ir aktuāla, jo pašreizējā posmā vairāki Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti, kas regulē zinātnisko projektu pieteikumu vērtēšanas kārtību, izvirza prasības pret publicēšanos noteikta līmeņa jeb "kvalitātes" zinātniskajos žurnālos.

Piemēram: 03.01.2013 Ministru kabineta noteikumu Nr.14, "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.1.aktivitātes "Atbalsts zinātnei un pētniecībai" otro un trešo projektu iesniegumu atlases kārtu (Noteikumu nosaukums MK 01.10.2013. noteikumu Nr.1039 redakcijā)" 6.pielikuma "Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji otrajai un trešajai atlases kārtai" 4.4. punkts paredz piešķirt projekta pieteikumam 6. punktus, ja projekta ietvaros plānots sagatavot vismaz divus oriģinālus zinātniskos rakstus žurnālos vai konferenču rakstu krājumos, kuru citēšanas indekss sasniedz vismaz 50 % no nozares vidējā citēšanas indeksa (kritērija vērtēšanā izmanto Latvijas Zinātnes padomes datus par Web of Science, SCOPUS vai ERIH (A vai B) datubāzēs iekļautiem žurnāliem, kuru citēšanas indekss sasniedz vismaz 50 % no nozares vidējā citēšanas indeksa).

Jāatzīmē, ka ERIH turpinājuma izdevumu datu bāzes pašreizējā versija (https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/index) neparedz tajā iekļauto izdevumu dalīšanu grupās un indikatoru izmantošanu šo izdevumu raksturošanai.

Pedējā atjaunošana 8-12-2015