Paziņojums

14-08-2017

Kārtējā Padomes sēde notiks 2017.gada 17. augustā, plkst. 15.00 LZA augstceltnes 2. stāva sēžu zālē.

Darba kārtība:

1.       Ministru Kabineta noteikumu "Grozījums Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumos Nr. 497 "Noteikumi par Latvijas Zinātnes padomes ekspertu komisiju izveidošanu un darbību"" (VSS-723) un "Noteikumi par Latvijas zinātnes nozarēm un apakšnozarēm" (VSS-724) un ""Noteikumi par pārskatu par zinātniskās institūcijas zinātnisko darbību" (VSS-725) projektu saskaņošanas process un paredzamie Latvijas Zinātnes padomes uzdevumi saistībā ar šo normatīvo aktu apstiprināšanu. 
      Ziņo: LZP priekšsēdētāj J. Kloviņš.

2.       "Kārtība, kādā tiek izveidota un darbojas Latvijas Zinātnes padomes ad hoc darba grupa" apstiprināšana.
      Ziņo LZP vecākais referents Ingmārs Kreišmanis.

3.       LZP eksperta tiesību piešķiršana. 
      Ziņo: ZEK pārstāvis.

4.       Ierosinājums atkārtoti apspriest Latvijas Zinātnes padomes eksperta tiesību piešķiršanas kritērijus.
      Ziņo LZP loceklis Andris Ozols.

5.       Dažādi. 
       Ziņo: LZP priekšsēdētāj J. Kloviņš.