Paziņojums

13-11-2017

Kārtējā Latvijas Zinātnes Padomes sēde notiks 2017.gada 16. novembrī, plkst. 15.00 LZA Senāta sēžu zālē.

Darba kārtība:

1. Latvijas Zinātnes padomes tālākas darba kārtības organizēšana.  
        Ziņo: LZP priekšsēdētājs J. Kloviņš.

2. Latvijas Zinātnes padomes Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu (FLPP) Nolikuma sagatavošanas gaita.
        Ziņo: LZP priekšsēdētājs J. Kloviņš.

3. LZP eksperta tiesību piešķiršana.
        Ziņo: ZEK pārstāvis.

4. Dažādi.
        Ziņo: LZP priekšsēdētājs J. Kloviņš.