Projekta TO-REACH seminārs Latvijas veselības aprūpes profesionāļiem

7-12-2017

2017.gada 8.decembrī Latvijas Zinātnes padome sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitāti organizē semināru Eiropas komisijas programmas Horizon 2020 projekta TO-REACH Nr. 733274 „Organizatorisku inovāciju pārnese, kas veicina noturīgus, efektīvus, taisnīgus, pieejamus, ilgtspējīgus un aptverošus veselības aprūpes pakalpojumus un sistēmas" ietvaros. Seminārā piedalīsies valsts iestāžu, privāto pakalpojumu sniedzēju, nevalstisko organizāciju, kā arī universitāšu un pētniecības iestāžu pārstāvji. Seminārs sniegs iespēju Latvijas veselības aprūpes profesionāļiem uzzināt vadošās tendences Eiropā un kopēji izdiskutēt par tematiem, kas saistīti ar Latvijas veselības aprūpes sistēmas attīstību un pētniecību. Seminārs notiks Rīgā, Akadēmijas laukumā 1, 329.auditorijā.

Kontaktpersona:
Projekta TO-REACH
Latvijas Zinātnes Padomes pārstāvis Aigars Miezītis
 t. +371 25614445
e-pasts:

Sagatavots 2017.gada 7.decembrī