Paziņojums

21-12-2017

2017. gada LZP noslēguma sēde notiks 2017.gada 21. decembrī, plkst. 15.00 LZA Senāta sēžu zālē.

Darba kārtība:

1. 2018. gada fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu konkursa nolikums.  
        Ziņo: Ziņo: LZP priekšsēdētājs J. Kloviņš.

2. LZP eksperta tiesību piešķiršana.
        Ziņo: ZEK pārstāvis.

3. Izmaiņas "Latvijas Zinātnes padomes eksperta tiesību piešķiršanas kārtībā" atbilstoši  Ministru kabineta 12.12.2017. noteikumiem Nr. 724 "Noteikumi par Latvijas Zinātnes padomes ekspertu kvalifikācijas kritērijiem, ekspertu komisiju izveidošanu un to darbības organizēšanu".
        Ziņo: Ziņo: LZP zinātniskais sekretārs A.Kokorevičs.

4. Dažādi.
        Ziņo: LZP priekšsēdētājs J. Kloviņš.