Paziņojums

17-01-2018

LZP sēde notiks 2018.gada 18. janvārī, plkst. 15.00 Izglītības un Zinātnes ministrijas Lielā zālē (2. stāvs, Vaļņu iela 2, Rīga)..

Darba kārtība:

1. 2018. gada fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu konkursa nolikuma izstrāde. 
        Ziņo: LZP priekšsēdētājs J. Kloviņš.

2. LZP eksperta tiesību piešķiršana.
        Ziņo: ZEK pārstāvis.

3. Dažādi.
        Ziņo: LZP priekšsēdētājs J. Kloviņš.

LZP locekļiem caurlaides tiks pieteiktas. Interesentus piedalīties LZP sēdē lūdzam par interesi piedalīties informēt līdz 17.01.2018. plkst: 12:00, lai varētu savlaicīgi pieteikt caurlaides !!!