Paziņojums

19-02-2018

Nākošā Latvijas Zinātnes padomes sēde notiks 2018.gada 22. februārī, plkst. 14.00
Izglītības un Zinātnes ministrijas Lielā zālē (2. stāvs, Vaļņu iela 2, Rīga).

Darba kārtība:

1. 2018. gada LZP Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu konkursa izsludināšana, aktuālie jautājumi un pašreizējā norise.
        Ziņo: LZP priekšsēdētājs J. Kloviņš.

2. Latvijas Zinātnes padome tālākas darbības un attīstības perspektīvas.
        Ziņo: LZP priekšsēdētājs J. Kloviņš.

3. LZP eksperta tiesību piešķiršana.
        Ziņo: ZEK pārstāvis.

4. Dažādi.
        Ziņo: LZP priekšsēdētājs J. Kloviņš.

Interesentus piedalīties LZP sēdē lūdzam par interesi piedalīties informēt līdz 21.02.2018. plkst: 12:00, lai varētu savlaicīgi pieteikt caurlaides !!!