Paziņojums

19-03-2018

Latvijas Zinātnes padomes sēde notiks ceturtdien 2018. gada 22. martā plkst. 14:00.

Sēdes norises vieta - Rīgas Tehniskā universitāte, 119. telpa, Kaļķu iela 1, Rīga.

Darba kārtība:

1. 2018. gada LZP Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu konkursa iesniegšanas rezultāti. Projektu iesniegumu administratīvās atbilstības izvērtēšana. 
        Ziņo: LZP priekšsēdētājs J. Kloviņš.

2. "Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas, Lietuvas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas un Ķīnas Republikas (Taivānas) Zinātnes un tehnoloģijas ministrijas zinātniskās sadarbības atbalsta fonda 2018.gada projektu konkursa projektu iesniegumu vērtēšanas metodika" un "Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas un Ukrainas Izglītības un zinātnes ministrijas kopīgās sadarbības programmas zinātnes un tehnoloģiju jomā 2018.gada pētniecības projektu konkursa projektu iesniegumu vērtēšanas metodika" apstiprināšana.
        Ziņo: LZP zinātniskais sekretārs A.Kokorevičs.

3. LZP eksperta tiesību piešķiršana.
        Ziņo: ZEK pārstāvis.

4. Dažādi.
        Ziņo: LZP priekšsēdētājs J. Kloviņš.

Arnis Kokorevičs, Dr.
Latvijas Zinātnes padome, zinātniskais sekretārs