Paziņojums

11-05-2018

Nākamā Latvijas Zinātnes padomes sēde notiks ceturtdien, 2018. gada 17. maijā plkst. 14:00.

Sēdes norises vieta - Latvijas Universitāte, Senāta zāle, Raiņa bulvāris 19, Rīga.

Darba kārtība:

1. "'2018. gada otrā fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu konkursa nolikums" projekta apstiprināšana nosūtīšanai saskaņošanai uz IZM.
        Ziņo: LZP priekšsēdētājs J. Kloviņš.

2. Iekšējo noteikumu "Latvijas Zinātnes padomes lēmumu pieņemšanas kārtība" apstiprināšana.
        Ziņo: LZP referents I.Kreišmanis.

3. LZP eksperta tiesību piešķiršana.
        Ziņo: ZEK pārstāvis.

4. Dažādi.
        Ziņo: LZP priekšsēdētājs J. Kloviņš.