Paziņojums par 2019. gada Latvijas Zinātnes padomes Ekspertu komisiju vēlēšanu izsludināšanu

8-08-2019

Latvijas Zinātnes padome (turpmāk - LZP), pamatojoties uz Ministru kabineta 2019. gada 9. jūlija noteikumu Nr. 320 „Latvijas Zinātnes padomes ekspertu tiesību piešķiršanas un ekspertu komisiju izveides kārtība" (turpmāk - noteikumi)  14. punktu, izsludina 2019. gada LZP Ekspertu komisiju vēlēšanas.

Ekspertu komisiju vēlēšanas notiks elektroniski Nacionālajā zinātniskās darbības informācijas sistēmā (www.sciencelatvia.lv) no 2019. gada 12. septembra plkst. 00:00 līdz 13. septembra plkst. 24.00.

Ekspertu komisiju vēlēšanās kā ekspertu komisijas locekļu kandidāts (turpmāk - kandidāts) var piedalīties persona, kura kandidāta pieteikuma iesniegšanas brīdī ieguvusi LZP eksperta tiesības, atbilst noteikumu 9. punktā noteiktajam prasībām un savā darbībā ievēro zinātniskās pētniecības ētikas kritērijus un diskusiju principus.

Ar LZP ekspertu komisiju vēlēšanu nolikumu var iepazīties šeit.

LZP ar savu 2019. gada 25. jūlija  lēmumu Nr. 55-2 "Par ekspertu komisiju skaitu un skaitlisko sastāvu" noteica šādu Ekspertu komisiju skaitu un sastāvu:

1. Dabaszinātņu ekspertu komisija - 10 locekļi;

2. Inženierzinātņu un tehnoloģiju ekspertu komisija - 15 locekļi;

3. Medicīnas un veselības zinātņu ekspertu komisija - 9 locekļi;

4. Lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnes - 9 locekļi;

5. Sociālo zinātņu ekspertu komisija - 12 locekļi;

6. Humanitāro un mākslas zinātņu ekspertu komisija - 8 locekļi.

Vēlēšanu procesa nodrošināšanai LZP ar 2019. gada 25. jūlija lēmumu Nr. 55-3 izveidoja vēlēšanu komisiju.

Pēc papildus informācijas lūdzam vērsties Latvijas Zinātnes padomē (Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 14, tel. 67228421, e-pasts: ).