2019. gada Ekspertu komisiju vēlēšanas rezultāti

18-10-2019

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME
LĒMUMS Nr. 59-1-1

2019. gada 17. oktobrī, Rīgā

Par Ekspertu komisiju sastāvu apstiprināšanu

Latvijas Zinātnes padome (turpmāk - Padome) saskaņā Ministru kabineta 2019. gada 9. jūlija noteikumu Nr. 320 „Latvijas Zinātnes padomes ekspertu tiesību piešķiršanas un ekspertu komisiju izveides kārtība" (turpmāk - noteikumi) 27. punktu un pamatojoties uz Vēlēšanu komisijas 2019. gada 8. oktobra sēdes protokolu apstiprina ekspertu komisijas šādā sastāvā

Dabaszinātņu ekspertu komisija

Nr. p.k.

Vārds, uzvārds

Zinātnes nozare

1

Felikss Sadirbajevs

Matemātika

2

Kārlis Čerāns

Datorzinātne un informātika

3

Vjačeslavs Kaščejevs

Fizika un astronomija

4

Aivars Vembris

Fizika un astronomija

5

Pavels Arsenjans

Ķīmija

6

Kristaps Jaudzems

Ķīmija

7

Aigars Jirgensons

Ķīmija

8

Māris Turks

Ķīmija

9

Oļģerts Nikodemus

Zemes zinātnes, fiziskā ģeogrāfija un vides zinātnes

10

Andris Zeltiņš

Bioloģija

 

Inženierzinātņu un tehnoloģiju ekspertu komisija

Nr. p.k.

Vārds, uzvārds

Zinātnes nozare

1

Tālis Juhna

Būvniecības un transporta inženierzinātnes

2

Jānis Kaminskis

Būvniecības un transporta inženierzinātnes

3

Jānis Grabis

Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

4

Jānis Grundspeņķis

Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

5

Roberts Kadiķis

Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

6

Andris Čate

Mašīnbūve un mehānika

7

Olga Kononova

Mašīnbūve un mehānika

8

Dagnija Loča

Ķīmijas inženierzinātne

9

Jānis Rižikovs

Ķīmijas inženierzinātne

10

Andris Šutka

Materiālzinātne

11

Gatis Bažbauers

Vides inženierija un enerģētika

12

Aigars Laizāns

Vides inženierija un enerģētika

13

Anna Mutule

Vides inženierija un enerģētika

14

Raimonds Meija

Nanotehnoloģija

15

Evita Straumīte

Citas inženierzinātnes un tehnoloģijas, tai skaitā pārtikas un dzērienu tehnoloģijas

 

Medicīnas un veselības zinātņu ekspertu komisija

Nr. p.k.

Vārds, uzvārds

Zinātnes nozare

1

Edgars Liepiņš

Medicīnas bāzes zinātnes, tai skaitā farmācija

2

Modra Murovska

Medicīnas bāzes zinātnes, tai skaitā farmācija

3

Jānis Gardovskis

Klīniskā medicīna

4

Guntis Karelis

Klīniskā medicīna

5

Dace Zavadska

Klīniskā medicīna

6

Gunta Krūmiņa

Veselības un sporta zinātnes

7

Ivars Vanadziņš

Veselības un sporta zinātnes

8

Dāvids Fridmanis

Medicīniskā biotehnoloģija

9

Gunta Lazdāne

Citas medicīnas un veselības zinātnes, tai skaitā tiesu medicīniskā ekspertīze

 

Lauksaimniecības, meža un veterināro zinātņu ekspertu komisija

Nr. p.k.

Vārds, uzvārds

Zinātnes nozare

1

Biruta Bankina

Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

2

Tālis Gaitnieks

Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

3

Gunārs Lācis

Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

4

Ilze Skrabule

Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

5

Līga Paura

Dzīvnieku un piena lopkopības zinātne

6

Kaspars Kovaļenko

Veterinārmedicīnas zinātne

7

Anda Valdovska

Veterinārmedicīnas zinātne

8

Raimonds Kasparinskis

Lauksaimniecības biotehnoloģija

 

Sociālo zinātņu ekspertu komisija

Nr. p.k.

Vārds, uzvārds

Zinātnes nozare

1

Anita Pipere

Psiholoģija

2

Dzintra Atstāja

Ekonomika un uzņēmējdarbība

3

Astra Auziņa-Emsiņa

Ekonomika un uzņēmējdarbība

4

Ineta Geipele

Ekonomika un uzņēmējdarbība

5

Baiba Rivža

Ekonomika un uzņēmējdarbība

6

Andra Zvirbule

Ekonomika un uzņēmējdarbība

7

Velta Ļubkina

Izglītības zinātnes

8

Miķelis Grīviņš

Socioloģija un sociālais darbs

9

Vadims Mantrovs

Tiesību zinātne

10

Andris Sprūds

Politikas zinātne

11

Zaiga Krišjāne

Sociālā un ekonomiskā ģeogrāfija

12

Agnese Dāvidsone

Plašsaziņas līdzekļi un komunikācija

 

Humanitāro un mākslas zinātņu ekspertu komisija

Nr. p.k.

Vārds, uzvārds

Zinātnes nozare

1

Inese Runce

Vēsture un arheoloģija

2

Gunita Zariņa

Vēsture un arheoloģija

3

Eva Eglāja-Kristsone

Valodniecība un literatūrzinātne

4

Andra Kalnača

Valodniecība un literatūrzinātne

5

Raivis Bičevskis

Filozofija, ētika un reliģija

6

Solveiga Krūmiņa-Koņkova

Filozofija, ētika un reliģija

7

Anita Stašulāne

Filozofija, ētika un reliģija

8

Rūta Muktupāvela

Mūzika, vizuālās mākslas un arhitektūra


Priekšsēdētājs                                                                                     J.Kloviņš

 

Blazarene 67228421