VPP "Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai" atklāšanas seminārs

5-10-2018

Informējam, ka š.g. 4. oktobrī Latvijas Kultūras akadēmijas "Zirgu pastā" notika atklāšanas seminārs valsts pētījumu programmai "Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai" (VPP).

Lasīt tālāk...

Nr. 36-1-1. 1.10.2018. Par eksperta tiesību piešķiršanu

5-10-2018

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME
LĒMUMS Nr. 36-1-1

2018.gada 1.oktobrī, Rīgā

Par eksperta tiesību piešķiršanu

Latvijas Zinātnes padome (turpmāk - Padome) saskaņā Ministru kabineta 2017. gada 12. decembra noteikumu Nr. 724 "Noteikumi par Latvijas Zinātnes padomes ekspertu kvalifikācijas kritērijiem, ekspertu komisiju izveidošanu un to darbības organizēšanu"  2.punktu, Padomes Eksperta tiesību piešķiršanas kārtību (apstiprināta ar Padomes 2018. gada 15. janvāra rakstiskās procedūras lēmumu Nr. 19-1-1), turpmāk Kartība un pamatojoties uz Zinātniskās ekspertīzes komisijas 2018.gada 19.septembra sēdes protokolu Nr.21 nolemj:

Lasīt tālāk...

VPP "Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai" atklāšanas seminārs

28-09-2018

[Latvijas Zinātnes padome sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju rīko valsts pētījumu programmas "Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai" atklāšanas semināru š.g. 4. oktobrī no plkst. 10:30 līdz 13:30.

Pedējā atjaunošana 28-09-2018
Lasīt tālāk...

Par valsts pētījumu programmas “Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai”

27-09-2018

Paziņojums par valsts pētījumu programmas "Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai" projektu pieteikumu atklātā konkursa izsludināšanu

Izsludināšana

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumu Nr. 560 "Valsts pētījumu programmu projektu īstenošanas kārtība" 17. punktu, 27. septembrī izsludina valsts pētījumu programmas "Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai" (turpmāk - programma) projektu pieteikumu atklāto konkursu (turpmāk - konkurss).

Pedējā atjaunošana 27-09-2018
Lasīt tālāk...

Nr. 34-1-1. 7.09.2018. Par eksperta tiesību piešķiršanu

10-09-2018

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME
LĒMUMS Nr. 34-1-1

2018.gada 7.septembrī, Rīgā

Par eksperta tiesību piešķiršanu

Latvijas Zinātnes padome (turpmāk - Padome) saskaņā Ministru kabineta 2017. gada 12. decembra noteikumu Nr. 724 "Noteikumi par Latvijas Zinātnes padomes ekspertu kvalifikācijas kritērijiem, ekspertu komisiju izveidošanu un to darbības organizēšanu"  2.punktu, Padomes Eksperta tiesību piešķiršanas kārtību (apstiprināta ar Padomes 2018. gada 15. janvāra rakstiskās procedūras lēmumu Nr. 19-1-1), turpmāk Kārtība un pamatojoties uz Zinātniskās ekspertīzes komisijas 2018.gada 28.augusta rakstiskās procedūras protokolu Nr.20 nolemj:

Lasīt tālāk...