Zinātnisko žurnālu un turpinājuma izdevumu vidējā citēšanas indeksa noteikšana

8-12-2015

Web of Science Core Collection un Scopus datu bāzēs iekļauto zinātnisko žurnālu un turpinājuma izdevumu vidējā citēšanas indeksa noteikšana

Pēc Latvijas Zinātnes padomes iniciatīvas ir sagatavotas metodikas, kas ļauj noteikt Web of Science Core Collection un Scopus datu bāzēs iekļauto zinātnisko žurnālu un turpinājuma izdevumu vidējā citēšanas indeksu:

Pedējā atjaunošana 8-12-2015
Lasīt tālāk...

Latvijas zinātne - kā sasniegt izcilību?

21-11-2015

Foruma videoieraksts:

1. daļa: https://www.youtube.com/watch?v=ImOy2kQhfQ4&index=1&list=PLxc2e81TLgVQIKUlkIp7-03KzsnGPjRrt

2. daļa: https://www.youtube.com/watch?v=RhhVyQglwzE&index=2&list=PLxc2e81TLgVQIKUlkIp7-03KzsnGPjRrt


Foruma prezentācijas:

Indriķis Muižnieks, Latvijas Universitātes rektors
Uzruna

Vjačeslavs Kaščejevs, Latvijas Universitātes asociētais profesors
Forums: Latvijas zinātne-kā sasniegt izcilību?

Jānis Kloviņš, Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra direktors, Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētāja vietnieks
Uz izcilību balstītie pētījumu Latvijā -pašreizējā situācija un nākotnes uzdevumi

Tālis Juhna, Rīgas Tehniskās universitātes zinātņu prorektors
Inženierzinātņu nozare: ūdens tehnoloģiju pētniecības piemērs

Tālavs Jundzis, Latvijas Zinātņu akadēmijas viceprezidents
Latvijas valstiskās neatkarības atgūšanas pieredze, mācības un starptautiskā nozīme(vēsturiskie, politiskie un tiesiskie aspekti)

Aija Linē, Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra zinātniskā direktore
Vēža eksosomas -jauns avots gastrointestinālo audzēju biomarķieru un terapeitisko mērķu identificēšanai

Edgars Sūna, Latvijas Organiskās sintēzes institūta Organiskās sintēzes perspektīvo tehnoloģiju laboratorijas vadītājs -
Uz oglekļa-ūdeņraža (C-H) saišu aktivēšanu balstīta jauna organisko savienojumu sintēzes metodoloģija

Oļģerts Nikodemus, Latvijas  Universitātes  profesors, Latvijas  Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis
Marginalizācijas process Latvijā -sociālās un ekoloģiskās sekas

Foruma darba kārtība

Pedējā atjaunošana 19-12-2015

Nr. 40-3-1. 19.11.2015. Par eksperta tiesību piešķiršanu

20-11-2015

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME
LĒMUMS Nr. 40-3-1

Rīgā,  2015. gada 19.novembrī

Par eksperta tiesību piešķiršanu

Latvijas Zinātnes padome nolemj:

Lasīt tālāk...

Nr. 39-3-1. 22.10.2015. Par eksperta tiesību piešķiršanu

23-10-2015

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME
LĒMUMS Nr. 39-3-1

Rīgā,  2015. gada 22.oktobrī

Par eksperta tiesību piešķiršanu

Latvijas Zinātnes padome nolemj:

Pedējā atjaunošana 29-10-2015
Lasīt tālāk...

Nr. 37-2-1. 17.09.2015. Par eksperta tiesību piešķiršanu

18-09-2015

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME
LĒMUMS Nr. 37-2-1

Rīgā,  2015. gada 17.septembrī

Par eksperta tiesību piešķiršanu

Latvijas Zinātnes padome nolemj:

1. piešķirt eksperta tiesības uz 3 gadiem šādiem zinātniekiem:

Pedējā atjaunošana 21-09-2015
Lasīt tālāk...