Latvijas zinātne - kā sasniegt izcilību?

21-11-2015

Foruma videoieraksts:

1. daļa: https://www.youtube.com/watch?v=ImOy2kQhfQ4&index=1&list=PLxc2e81TLgVQIKUlkIp7-03KzsnGPjRrt

2. daļa: https://www.youtube.com/watch?v=RhhVyQglwzE&index=2&list=PLxc2e81TLgVQIKUlkIp7-03KzsnGPjRrt


Foruma prezentācijas:

Indriķis Muižnieks, Latvijas Universitātes rektors
Uzruna

Vjačeslavs Kaščejevs, Latvijas Universitātes asociētais profesors
Forums: Latvijas zinātne-kā sasniegt izcilību?

Jānis Kloviņš, Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra direktors, Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētāja vietnieks
Uz izcilību balstītie pētījumu Latvijā -pašreizējā situācija un nākotnes uzdevumi

Tālis Juhna, Rīgas Tehniskās universitātes zinātņu prorektors
Inženierzinātņu nozare: ūdens tehnoloģiju pētniecības piemērs

Tālavs Jundzis, Latvijas Zinātņu akadēmijas viceprezidents
Latvijas valstiskās neatkarības atgūšanas pieredze, mācības un starptautiskā nozīme(vēsturiskie, politiskie un tiesiskie aspekti)

Aija Linē, Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra zinātniskā direktore
Vēža eksosomas -jauns avots gastrointestinālo audzēju biomarķieru un terapeitisko mērķu identificēšanai

Edgars Sūna, Latvijas Organiskās sintēzes institūta Organiskās sintēzes perspektīvo tehnoloģiju laboratorijas vadītājs -
Uz oglekļa-ūdeņraža (C-H) saišu aktivēšanu balstīta jauna organisko savienojumu sintēzes metodoloģija

Oļģerts Nikodemus, Latvijas  Universitātes  profesors, Latvijas  Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis
Marginalizācijas process Latvijā -sociālās un ekoloģiskās sekas

Foruma darba kārtība

Pedējā atjaunošana 19-12-2015

Nr. 40-3-1. 19.11.2015. Par eksperta tiesību piešķiršanu

20-11-2015

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME
LĒMUMS Nr. 40-3-1

Rīgā,  2015. gada 19.novembrī

Par eksperta tiesību piešķiršanu

Latvijas Zinātnes padome nolemj:

Lasīt tālāk...

Nr. 39-3-1. 22.10.2015. Par eksperta tiesību piešķiršanu

23-10-2015

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME
LĒMUMS Nr. 39-3-1

Rīgā,  2015. gada 22.oktobrī

Par eksperta tiesību piešķiršanu

Latvijas Zinātnes padome nolemj:

Pedējā atjaunošana 29-10-2015
Lasīt tālāk...

Nr. 37-2-1. 17.09.2015. Par eksperta tiesību piešķiršanu

18-09-2015

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME
LĒMUMS Nr. 37-2-1

Rīgā,  2015. gada 17.septembrī

Par eksperta tiesību piešķiršanu

Latvijas Zinātnes padome nolemj:

1. piešķirt eksperta tiesības uz 3 gadiem šādiem zinātniekiem:

Pedējā atjaunošana 21-09-2015
Lasīt tālāk...

Paziņojums par fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu konkursa izsludināšanu

11-09-2015

Izglītības un zinātnes ministrija, pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2011.gada 29.marta noteikumiem Nr.227, izsludina fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu posmu konkursu to finansēšanai 2016.gadā. Projektu iesniegumu, vērtējumu un pārskatu informācijas sistēma, kurā līdz 2015.gada 1.oktobrim iesniedzami projektu posmu pieteikumi, projektu posmu konkursa nolikums, kā arī projektu posmu ekspertīzes nolikums pieejams Interneta vietnes http://www.lzp.gov.lv sadaļā PROJEKTU KONKURSI. Papildu informācijai lūdzam vērsties Latvijas Zinātnes padomē (Rīgā, Akadēmijas laukumā 1, 334.kab., tel.:67223211, 67228421).


Pedējā atjaunošana 11-09-2015